About me

Elders op deze website kun je lezen dat ik net zo oud ben als de jonge staat Estland. Ik ben geboren op  9 oktober 1991. Een leven vol met ontdekkingen en reizen hebben mij van Amersfoort naar Barcelona gebracht. Momenteel woon en werk ik in Rotterdam. In Rotterdam studeer ik dit jaar af aan de opleiding Autonome Beeldende Kunst van de Willem de Kooning. Mijn project Estonia Twentythree is tevens mijn afstudeerwerk.
Het opzetten van dit project komt voort uit mijn nieuwsgierigheid naar het antwoord op de vraag wat mensen beweegt, waarom ze op een bepaalde manier leven, waarom ze bepaalde keuzes maken en hoe zij zijn gevormd. Met name mensen in steden intrigeren mij. Als een ontdekkingsreizigster verken ik voor mij onbekende culturen in grote steden. Als een anoniem persoon dwaal ik door de straten en bekijk, observeer en zie wat mensen doen, hoe ze zich bewegen, op weg naar iets. Ik probeer ze te definiëren, te bevragen te verbeelden zonder een oordeel te vellen. Alleen uit pure nieuwsgierigheid. Ik wil ze begrijpen, inzicht krijgen in hun cultuur. In mijn werk probeer ik dit alles te verbeelden en te vertellen.

‘Ik kwam, ik observeerde, ik bevroeg en ik vertelde. Ik kwam omdat het totaal onbekend was. Ik observeerde, omdat ik nog niet wist wat ik zag. Ik bevroeg, omdat ik nog niet begreep wat ik waarnam. Ik vertelde, omdat ik iets nieuws had ontdekt en het graag wilde delen. Zonder delen blijft het voor mij doelloos’. – Eva

Eva van der Craats
9 oktober 1991, NL.

________

Elsewhere on this website you can read that I am just as old as the young state Estonia. I was born on the 9th of October 1991. A life full of discoveries and travels brought me from Amersfoort to Barcelona. I am living Rotterdam at the moment. I will graduate this year in Fine Arts at the Willem de Kooning in Rotterdam. My project Estonia Twentythree is also my graduation work. The origins of this projects idea arises from my curiously to the answer what moves people, why do they live in a certain way, why they make certain choices and how they are formed. Especially cities intrigue me. As an explorer I discover cultures and big cities that are unknown to me. As a anonymous person I wander the streets and watch, observe and see what people are doing, how they move, towards their destination. I try to define, question and visualize them without creating any judgements. This comes from curiosity. I want to understand them, get an insight in their culture. I try to visualise and tell everything in my work.

‘I came, I observed, I questioned and I told. I came because it was completely unknown. I observed, because I didn’t know what I saw. I questioned, because I didn’t understand what I observed. I told, because it was something new I discovered and I wanted to share it. Without sharing it will stay pointless to me.’ – Eva