The project

Estonia Twentythree is een creatief onderzoeksproject met als focus de generatie Esten die in 1991 zijn geboren. Twentythree staat voor de jaren van de onafhankelijkheid van Estland en de leeftijd van de generatie uit 1991. Doormiddel van tekst en beeld wordt het onderzoek vertaald. Als studente aan de Willem de Kooning heb ik, Eva van der Craats, dit project opgezet op basis van mijn eigen nieuwsgierigheid en ervaringen tijdens mijn verblijf in Estland. In het eerste halfjaar van 2013 heb ik een halfjaar gewoond en fotografie gestudeerd in Tallinn, de hoofdstad van Estland. Ik maakte kennis met het land, de Esten, maar ook met de geschiedenis van Estland. Deze geschiedenis bestaat uit een strijd welke de Esten hebben geleverd om in 1991 na bezettingen van onder andere de Duitsers en Zweden, een korte onafhankelijkheid van 1918 tot 1934 en de bezetting van de Sovjet-Unie officieel onafhankelijk te worden. De Esten hebben sinds 1991 hard gewerkt om hun land weer op te bouwen en hun eigen systemen uit te vinden rondom de economie, politiek en onderwijs.
Ik heb zes maanden mee mogen leven in het nieuwe opgebouwde leven van de Est. Met bewondering heb ik gekeken hoe ver zij zijn op het gebied van technologie en economie, hoe trots de Est is, hoe hard zij werken en hoe zij hun nieuwe verworven vrijheid koesteren. Tijdens mijn verblijf in Tallinn werd ik mij ervan bewust dat de jonge staat even oud is als ikzelf. Ik ben geboren in 1991 en opgegroeid in een vanzelfsprekende vrijheid. De Est van mijn leeftijd is opgegroeid in een nieuwe tijd. Ik ben heel benieuwd naar de Est geboren in 1991, mijn leeftijdsgenoten. Hoe staan deze mensen in het leven? Hoe zijn zij opgegroeid en wat zijn hun perspectieven kijkend naar het heden, verleden en de toekomst?

Ik zal meerdere keren afreizen naar Estland om via deze weg een portret te creëren van de generatie van Estland uit 1991. Tijdens dit onderzoek kan je mijn ontwikkelingen via deze site volgen.
____________

Estonia Twentythree is a creative research-project that focuses on the Estonian generation who were born in 1991. Twenty-three stands for the years of Estonia’s independence and the age of the generation from 1991. The research will evolve through the use of text and photography. As a student of the Willem de Koning I, Eva van der Craats, started this project based on my curiosity and experiences during my stay in Estonia. In the first six months of 2013 I have lived and studied photography in Tallinn, the capital of Estonia. I got to know the country, the Estonians, but also Estonia’s history. This history exists of the battle the Estonians had to fight to eventually become independent in 1991 after being under the rule of the Germans, the Swedish and the Soviets. The Estonians have worked hard since 1991 to build up their country and find their own systems around economy, politics and education. For six months I could experience the new established life of the Estonian. I have watched with great admiration to how well developed they are in the area of technology and economics, how proud the Estonian is, how hard working they are and how they cherish their newly gained independence. During my stay in Tallinn I realized that the young state is of the same age as me. I was born in 1991 and I grew up in an environment where freedom is something self-evident. The Estonian who is also born 1991 grew up in a new time. I am curious for the Estonian who was born in 1991, my peers. How do they experience life these days? How did they grow up and what are their perspectives towards the present, past and future?

I will travel to Estonia several times to create a portrait of the generation born 1991. During my research you can watch my progress through this website.