February 24th

Graag neem ik je mee terug naar het moment dat de geschiedenis van Estland onder mijn huid ging zitten: 24 februari 2013 de Onafhankelijkheidsdag van Estland. Ik was nieuwsgierig naar deze dag. De vrijheid van Estland is 23 jaar jong. De geschiedenis staat nog vers in het geheugen en is nog tastbaar.

De Onafhankelijkheidsdag van Estland is een dag met een verhaal. Estland is in het verleden van 1918 tot 1940 onafhankelijk geweest. Op 24 februari 1918 werd Estland na de vrede van Versailles officieel als staat erkend. Om na 22 jaar weer ingelijfd te worden door Rusland. Als onderdeel van het Molotov-Ribbentroppact spraken Duitsland en Rusland af dat Estland Russisch grondgebied werd. Tot groot verdriet van de Esten moesten zij hun vrijheid weer inleveren. Het was daarom niet gek dat de Esten de Duitsers in 1941 triomfantelijk ontvingen. Het was voor Estland een kans om hun vrijheid terug te winnen. De prijs daarvoor was hoog. De bevrijders veranderden in bezetters en werden in 1944 verjaagd door een oude bekende. In 1944 heroverde de Sovjet-Unie Estland.
Het duurde vervolgens 47 jaar voordat de Esten de onafhankelijkheid terug veroverden op 20 augustus 1991. Toch vieren de Esten deze dag niet als hun onhankelijkeheidsdag.
Estland hecht veel waarde aan de dag waarop de staat officieel onafhankelijk werd, 24 februari 1918. Trouw vieren ze op deze dag elk jaar de onafhankelijkheid. Ondermeer door een militaire parade in de hoofdstad Tallinn.

Van deze militaire parade, de emotionele reacties van de Esten en de onafhankelijkheid was ik verleden jaar getuige. Op 24 februari vertrok ik in de ochtend naar Vabaduse väljak, het Vrijheidsplein in Tallinn. Ik kwam aan op het nog verlaten plein. Het was koud, misschien kwam het daardoor? Het was met -15 de koudste dag sinds mijn aankomst, maar de zon scheen volop. De hele maand februari was het bewolkt geweest, maar op deze dag scheen de zon. Langzaam begon het plein vol te lopen. Ik bekeek de mensen die één voor één in groepjes het plein betraden. Ik zag gezinnen, oma’s en opa’s die verhalen vertelden aan hun kleinkinderen, uitgelaten jongeren en een enkele toerist. Langzaam begon het plein blauw, zwart en wit te kleuren. De kleuren van de Estse vlag. Het werd drukker en al gauw werd ik één met de mensen massa. Rechts van mij kwamen de eerste tanks aanrollen gevolgd door militaire jeeps. De eerste muzikale akkoorden werden door een orkest ingezet, het signaal voor de duizenden Esten op het plein. Uit volle borst werd het volkslied meegezongen. Straaljagers vlogen over en men applaudisseerden.
Op die dag raakte Estland mij in mijn ziel. Ik zag voor het eerst de trots van haar burgers en de emotie om mij heen die deze dag met zich mee bracht. Ik wilde alles in mij opnemen, ervaren zien en voelen. Ik wilde meer over Estland weten.

Ik legde de dag vast. Ik begaf mij in de mensenmassa en ving beelden door middel van mijn camera. Het resultaat is de fotoserie February 24th:

For English: 

I gladly take you with me to the moment where the history of Estonia started to intrigue me: 24th of February 2013, the Estonian Independence Day. I was curious about this day. The freedom of Estonia is 23 years young. The history is still palpable in the memories of the Estonian people.

The Independence Day of Estonia is a day with a story. Estonia has been independent in the past from 1918 to 1940. On the 24th of February 1918, after the Treaty of Versailles, Estonia was officially recognized as an independent state. To eventually be annexed again by the Soviets after only 22 years of independence. Nazi-Germany and Soviet-Russia agreed in the Molotov Ribbentrop pact that Estonia would now be Russian territory. Much to the chagrin of the Estonians they had to hand-in the their impendence again. It wasn’t surprising that the Estonians received the Germans so triumphant. It was a chance for the Estonians to get their independence back. The costs for this price were high. The liberators soon changed into the occupiers and were eventually chased from the country by an old acquaintance. In 1944 the Soviet-Union re-captured Estonia. Afterwards it took the Estonians 47 years to get their independence back, which they got on the 20th of August 1991. Yet the Estonians don’t celebrate this day as their independence day. Estonia attaches more importance to the day they were officially independent, 24th of February1918. They faithfully celebrate their independence every year on this day. Which includes a military parade in the capital Tallinn.

I witnessed this military parade and the emotional reactions of the Estonians and the independence. On the morning of the 24th of February I went to the Vabaduse Väljak, the freedom square in Tallinn. When I arrived the square was still deserted. It was very cold, maybe that was the reason why it was deserted. It was -15, which made it the coldest day since my arrival, but the sun was shining. It had been cloudy throughout February, but today the sun was shining. Slowly but surely the square started to fill up. I watched how people arrived at the square in little groups one by one. I saw families, grandparents who were telling stories to their grandchildren, exuberant youth and a few tourists. Slowly the square started to turn blue, black and white, the colours of the Estonian flag. It started to get crowded and before I knew it I became one with the crowd. To my right the first tanks appeared followed by military jeeps. The first musical cords were deployed by an orchestra, a signal for thousands of Estonians on the square. The Estonians lustily sang the national anthem. Fighter jets flew over and people started to applause.

On that day Estonia touched my soul. For the first time I saw her citizens full of pride and emotion. I wanted to record, experience, see and feel everything. I wanted to know more about Estonia. I recorded that day. I found myself in the crowd and caught images with the use of my camera. The result of the photo series of February the 24th.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>