Home » Estland » voorbereiding » How we met

How we met

In januari 2013 maakte ik voor het eerst kennis met Estland. In die maand vertrok ik naar Tallinn. De daarop volgende maanden studeerde ik fotografie aan de Eesti Kunstiakadeemia, de Estse kunstacademie. Voor mijn vertrek wist ik nog weinig over het land. Het was een groot contrast met Barcelona waar ik eerder heb gestudeerd. Ik ging van het warme mediterrane Spanje naar het Baltische Estland, een land met lange nachten en koude winters. Het was één van de redenen waarom ik voor Estland koos. Ik was nieuwsgierig. Wat was er allemaal gaande in dit land?

In deze maanden heeft Estland mijn hart veroverd. Ik verbaasde mij over de vooruitgang, de kracht en de trots van het land. Estland is snel gegroeid na de onafhankelijkheid in 1991. Als reactie op mijn verbazing kwamen er allerlei vragen boven borrelen. Hoe gaan de burgers om met deze groei? Wat vinden ze hiervan?
Tijdens mijn verblijf in Estland heb ik mij mee laten voeren in het dagelijkse ritme. Al observerend reisde ik rond, fotografeerde ik, las ik over het land en praatte met de burgers. Na terugkomst merkte ik dat mijn honger naar informatie nog niet gestild was. Elk antwoord riep weer nieuwe vragen op.
En daarom ga ik terug. Ik wil Estland beter leren kennen. Ik wil het land beter begrijpen. Hoe heeft Estland zich als staat de afgelopen jaren ontwikkeld? Hoe heeft de vrijheid van Estland zich ontwikkeld? Hoe hebben de verschillende generaties zich verhouden tot de nieuwe ontwikkelingen rondom vrijheid, politiek, economie en het dagelijks leven? En hoe zijn de kinderen van 1991 hierin mee gegroeid? Deze vragen zijn een kleine greep uit een hoeveelheid van dingen die ik nader wil verkennen. Ik wil weten hoe dit is ervaren en wordt ervaren. Ik wil mijn leeftijdsgenoten daar leren kennen om vervolgens hun verhalen door te vertellen en te verbeelden aan een breder publiek. Aan jou, degene die deze blog leest.

De historie van toen en de actualiteit van vandaag maken deze verkenning extra bijzonder. Dit jaar is het 25 jaar geleden dat de muur viel en 23 jaar geleden dat Estland onafhankelijk werd. Het is dit jaar ook 70 jaar geleden dat de Russen Estland heroverde op de Duitse bezetters. Om er vervolgens 47 jaar te blijven. Mooie symbolische getallen om nu eens te kijken hoe het met het land gaat, de inwoners en met name de generatie van na 1991. Volgende week reis ik af naar Tallinn voor een verblijf van twee weken. Je kunt mij volgen op deze blog, met ervaringen, impressies en beelden van mijn verblijf in Estland.

In English:
I first got to know Estonia in January 2013. In that month, I went to Tallinn. The following months I would be studying at the Eesti Kunstiakadeemia, the Estonian art academy. Before I went I didn’t know much about the country. It was a big contrast with Barcelona, where I studied previously. I went from the hot Mediterranean Spain to Baltic Estonia, a country of long nights and cold winters. That was one of the reasons I chose Estonia. I was curious. What was going on in that country?

During these months Estonia stole my heart. I was amazed about the progress, the strength and the pride of the country. Estonia developed quickly after their independence in 1991. All kinds of question emerged as a reaction to my amazement. How do the inhabitants of Estonia deal with this development? What do they think of it? During my stay in Estonia I let the daily retime carry me. I travelled around whilst observing, photographing, reading about the country or talking to its inhabitants. After my return I realized that my hunger for knowledge wasn’t appeased. Every answer created a new question.
And that’s why I will return to Estonia. I want to get to know Estonia better. I want to understand the country better. How did Estonia develop itself over the past years? How did the freedom of Estonia evolve? How did the different generations relate themselves to the new developments around freedom, politics, economics and the daily life? And how did the children who were born in 1991 developed in this? These questions are a small number of the many things I want to explore. I want to get to know my peers in Estonia. So I can tell and visualise their stories to a wider audience afterwards. To you, the one who is reading this blog.

The history and the actuality make this exploration extra special. This year it will be 25 year ago that the wall fell and 23 years that Estonia gained their independence. It is also 70 years ago that the Soviets recaptured Estonia from the Nazi occupation. So they could afterwards occupy it for 47 years. These are nice symbolic numbers to take a look on the country is doing nowadays, their inhabitants and especially the generation from 1991. Next week I will be travelling to Tallinn for a stay of two weeks. You can following be on this blog to see my experiences, impression and visualisations of stay in Estonia.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>